Main Page

From ChinaExpat.Wiki


ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ChinaExpat.Wiki[edit | edit source]

Badaling China Great-Wall-of-China-01.jpg

ChinaExpat.Wiki ໄດ້ຖືກອອກແບບເປັນສະຖານທີ່ ສຳ ລັບຄົນຕ່າງປະເທດເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຈີນ. ໃນເວລານີ້, ເນື້ອໃນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທນີ້ແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ຊົມທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ, ແຕ່ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າຊ່ວຍພວກເຮົາຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງໄທຂອງພວກເຮົາເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຊຸມຊົນຢູ່ໃນປະເທດຈີນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຖ້າເຈົ້າຢາກຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຈາກໃສເປັນຫຍັງບໍ່ພະຍາຍາມຊ່ວຍພວກເຮົາແປບາງບົດຄວາມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນສ່ວນພາສາອັງກິດຂອງເວັບໄຊທ. ເພື່ອເລີ່ມການແປຢູ່ທີ່ນີ້ເຈົ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາແລະຄໍາແນະນໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ທີ່ ສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Wikipedia. ຖ້າເຈົ້າມີຄໍາຖາມສະເພາະຫຼືຕ້ອງການການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເພີ່ມເຕີມໃນການສ້າງບົດຄວາມຂອງເຈົ້າ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ expatriate@chinaexpat.wiki. ພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຊ່ວຍທຸກຄົນທີ່ຊອກຫາເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຄົນຕ່າງປະເທດດີຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.

Wiki ແມ່ນຫຍັງ?[edit | edit source]

Wiki's ແມ່ນສະຖານທີ່ສໍາລັບຊຸມຊົນເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້. ເອກະສານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ this ນີ້, ລວມທັງອັນນີ້, ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປໂດຍຄົນທົ່ວໄປ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ໜ້າ ຕ່າງ here ຢູ່ທີ່ນີ້ຈະພັດທະນາໄປຕາມການເວລາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະກາຍເປັນສິດອໍານາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າອັນໃດຖືກຕ້ອງ, ຈົ່ງປ່ຽນແປງເອງ. ຖ້າເຈົ້າຮູ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນປະເທດຈີນເພີ່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນ ໜ້າ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືເລີ່ມ ໜ້າ ໃon່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທນີ້. ບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ກະລຸນາຊອກຫາຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ສຳ ລັບຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າເພີ່ມໃສ່ບ່ອນນີ້ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເນື້ອໃນຍັງຖືກຕ້ອງຢູ່.